17,600,000 
22,250,000 
29,750,000 
34,400,000 
37,250,000 
19,150,000 
23,650,000 
30,650,000 
35,650,000 
38,500,000 

Điều hòa âm trần nối ống gió DAIRRY

Điều hòa âm trần nối ống gió 1 chiều DAIRRY D-DR18KC

18,150,000 

Điều hòa âm trần nối ống gió DAIRRY

Điều hòa âm trần nối ống gió 1 chiều DAIRRY D-DR28KC

23,150,000