Điều hòa treo tường DAIRRY

Điều hòa treo tường 2 chiều DAIRRY DR09-KH

Điều hòa treo tường DAIRRY

Điều hòa treo tường 2 chiều DAIRRY DR12-KH

Điều hòa treo tường DAIRRY

Điều hòa treo tường 2 chiều DAIRRY DR18-KH

13,500,000 

Điều hòa treo tường DAIRRY

Điều hòa treo tường 2 chiều DAIRRY DR24-KH

16,800,000